Naše filosofie

Denně se setkáváme s mnoha výzvami a jako firma i jednotlivci na ně odpovídáme nadprůměrným pracovním výkonem a ochotou ke změnám.

Cesta za úspěchem je pro nás cestou, po které s námi jdou spokojení zákazníci a zaměstnanci, dále dodavatelé, se kterými nás pojí pevné vztahy a také firemní okolí, které naše práce těší. Na naší cestě nechceme obcházet potřebné, a proto podíl na svém úspěchu přenecháváme i jim.

Za úspěch považujeme pouze výsledek, kterého jsme dosáhli při zachování následujících zásad:

Cíl je naplněn čestným, poctivým a důvěryhodným způsobem a také odpovídá morálním zásadám a legislativě státu.

Spokojený zákazník, s vlastním produktem nezískává pouze zařízení, nýbrž hodnotu v podobě komplexních služeb. Veškeré snahy a činnosti firmy jsou nasměrovány na potřebu zákazníka. Naplnění potřeb zákazníka je vnímáno jako nejdůležitější předpoklad dlouhodobě úspěšného působení.

Spokojenému zaměstnanci je poskytováno prostředí, ve kterém získává profesní znalosti a zkušenosti, a také je rozvíjen jeho potenciál, iniciativa a kreativní myšlení a to tak aby mohl svoji práci dělat s chutí, jistotou svých kvalit a tak překonávat své limity a dosahovat pracovních úspěchů.

Během naší práce šetříme zdroje a zabraňujeme plýtvání. Snažíme se být garantem zájmu o společnost a životní prostředí.


 

Cílem společnosti ARTOS CZ, spol. s r. o. je být první volbou pro zákazníky, kteří hledají řešení pro klidnou a úspěšnou práci.

Nebojíme se náročných úkolů.


Team dílny
Tým dílny
Team vedení
Tým vedení