Realizace výběrových řízení

17. 12. 2015

V závěru roku proběhla realizace výběrových řízení spojená s dotačními tituly vypsanými EU na rozvoj pekařských technologií pro pekárnu DOMAPEK s. r. o. a Cyrilovo pekařství s. r. o.

Pro společnost DOMAPEK s. r. o. jsme zajistili nejenom technologii, která vyhrála výběrové řízení, ale také jsme pomohli s veškerou administrativou při zpracování projektu žádosti o dotační titul.

Tým společnosti ARTOS CZ, spol. s r. o.