Podporujeme

Nechceme přehlížet potřeby druhých. Je pro nás důležité, abychom naplňovali přikázání uvedené v Bibli:

„Miluj bližního svého jako sám sebe“ (Mt 22,39)

Svoji lásku a podporu proto vyjadřujeme financováním projektů, které pomáhají dětem či rodinám z nejchudších rozvojových zemí světa. Jsme rádi, že můžeme pomáhat lidem s obživou, lékařskou pomocí a vzděláním.

Jsme také vděčni, že díky naší podpoře bude moci Bangladéš získat laskavou zdravotní sestřičku Tishu a vyučujícího Juliuse, jehož srdce bije po lepším vzdělání pro další generace.

banglakids
help for life
help for life
help for life

S dalšími námi podporovanými projekty Vás budeme postupně seznamovat.